OPTREDENS 2015/16


Datum Productie Begin Plaats Theater
07.04.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 20:00 Borger Het Anker
07.04.15 Eeuwfeest van een schuldig lied   Assen info volgt
09.04.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 14:00 Franeker De Doelen
10.04.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 20:00 Ferwert Het Heech
11.04.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 20:00 Lwdn Theater 4 Pelikanen
15.04.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 18:30 Warns Warns
26.04.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 15:00 Leeuwarden Kerk
30.04.15 Eeuwfeest van een schuldig lied   Kollum Meckama State
01.05.15 Eeuwfeest van een schuldig lied   Buitenpost Nijenstein
02.05.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 14:00 Heerenveen Posthuis Theater
03.05.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 20:00 Brantgum De Terpring
04.05.15 Eeuwfeest van een schuldig lied   Reduzum Café De Welp
06.05.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 14:30 Hurdegaryp Bennemastate
05.06.15 Jubileumconcert Rabo NOF 20:00 Dokkum Bonifatiuskapel
21.06.15 Sinnekear   Riis Theatertún
28.06.15 Sinnekear reservedatum     info volgt
29.08.15 Easterbarren   Eastermar Centrum
25.09.15 Irolt Reünie   NijBeets It Damshûs
14.10.15 Eeuwfeest van een schuldig lied   Franeker info volgt
16.10.15 Eeuwfeest van een schuldig lied   Wildervank info volgt
17.10.15 Eeuwfeest van een schuldig lied 20:00 Wergea De Bidler
18.10.15 Eeuwfeest van een schuldig lied   St Annaparochie Van Harenskerk
28.10.15 GP Op alle fronten   Heerenveen Posthuis
29.10.15 Premiere Op alle Fronten   Heerenveen Posthuis
06.11.15 Op alle Fronten   Echten Het Bovenveen
08.11.15 Tusken H & H   Dronrijp Kerkje
10.11.15 Eeuwfeest van een schuldig lied   Lwdn Tresoar
29.11.15 Tusken Heimat & Heitelâ   Leons Kerkje
20.01.16 Eeuwfeest van een schuldig lied 20:00 Dokkum info volgt
04.04.16 Eeuwfeest van een schuldig lied   Oosternijkerk De Terp
21.04.16 Eeuwfeest van een schuldig lied 19:45 Feanwâlden Talma Hoeve